زمان انتشار: ۱۳۹۴ يکشنبه ۲۱ تير ساعت 14:09 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۴/۴/۲۲ ساعت 07:46    تعداد بازدید: 912    کد مطلب: 17720

رئیس و کارشناس ارشد امور حقوقی
رئیس و کارشناس ارشد امور حقوقی


رضا مستعلی زاده- رئیس و کارشناس ارشد امور حقوقی

شرح وظایف

بررسی و طرح دعاوی حقوقی و جزایی سازمان (بخش درمان ) علیه اشخاص حقیقی و حقوقی در مراجع قضایی و دفاع از دعاوی مذکور و نیز پاسخگویی به دعاوی اشخاص  علیه سازمان (در سطح استان ) به منظور دفاع از حقوق و منافع سازمان و پیگیری بر جریان تعقیب پرونده ها تا صدور حکم قطعی.
- بررسی و پیگیری شکایات مطروحه در دادگاهها علیه سازمان (در بخش درمان )و تهیه وتنظیم فنی لوایح دفاعیه با ارائه مدارک و مستندات.
- تهیه و تنظیم دادخواست ابطال اجرائیه به مقامات قضایی حسب مورد.
- پیگیری تا حصول نتیجه نهایی جهت وصول مطالبات و اجرای احکام صادره.
- انجام اقدامات لازم ظرف مهلت قانونی در خصوص در خواست تجدیدنظر در مورد احکامی که علیه سازمان اصدار یافته و پیگیری تا حصول نتیجه.
- مراجعه مستمر به مراجع قضایی اعم از دادگاههای عمومی ، انقلاب اسلامی ، نیروی انتظامی حسب مورد در حدود وظایف محوله.
- شرکت در کمیسیونهای مربوط به مناقصه و مزایده در چارچوب اختیارات تفویضی و حدود وظایف محوله
- شرکت در کمسیونهای معاملات استان ، ساخت و ساز و مواد 100و 75 قانون شهرداریها حسب مورد در چارچوب اختیارات تفویضی و حدود وظایف محوله.
- تهیه و تنظیم اسناد رسمی ، قراردادها ، خرید زمین و ساختمان واجاره نامه در چارچوب اختیارات تفویضی و حدود وظایف محوله.
- بررسی و اظهار نظر در مورد پیمانها و قراردادها و مشارکت در تهیه و تنظیم قرار دادها و موافقت نامه ها در حدود وظایف محوله.
- انجام سایر وظایفی که در حدود قوانین و مقررات از سوی مقام مافوق ارجاع می گردد.

تلفن:32737231

 

به صفحه رسمی اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha