زمان انتشار: ۱۳۹۰ چهارشنبه ۶ مهر ساعت 15:55 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۲/۴/۴ ساعت 18:40    تعداد بازدید: 17826    کد مطلب: 1853

تقسیط بدهی ها


تاخیر در ارسال لیست و پرداخت حق بیمه و یا عدم پرداخت آن، موجب می شود که جرایمی به بدهی های معوقه تعلق گیرد و بطور ناخواسته هزینه های سنگینی را به کارفرمایان محترم تحمیل نماید. باوجود این، کارفرمایانی که توان پرداخت بدهی های قانونی خود را نداشته باشند، می توانند از تسهیلات قانونی به شرح زیر استفاده کنند:

 

 
   
  • کارفرمایان می توانند برای پرداخت بدهیهای خود به سازمان درخواست تقسیط نمایند دراین صورت باتوجه به مفاد ماده 46 قانون تامین اجتماعی بدهی آنان حداکثر تا 36 قسط قابل تقسیط خواهد بود تقسیط بدهی بیش از 36 قسط درموارد استثنایی وبا انجام تحقیقات ازسوی شعبه مبنی بر عدم امکان پرداخت بدهی در36 قسط بامجوز هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی امکان پذیر است درصورتی که کارفرما هریک از اقساط تعیین شده را به موقع پرداخت ننماید بقیه اقساط تبدیل به دین حال می شود وازطریق اجرائیه قابل وصول خواهد بود.
   
  • در صورتی که کارفرما هر یک از اقساط تعیین شده را به موقع پرداخت ننماید، بقیه اقساط تبدیل به دین حال می شود و علاوه بر تعلق جرائم به مانده بدهی تبدیل به حال شده (به روز شدن) از طریق اجرائیه قابل وصول خواهد بود.

 

به صفحه رسمی اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha