زمان انتشار: ۱۳۹۰ چهارشنبه ۶ مهر ساعت 16:10 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۲/۴/۴ ساعت 18:31    تعداد بازدید: 30157    کد مطلب: 1856

حقوق کارفرمایان


در برابر تکالیفی که قانون برای کارفرمایان تعیین کرده حقوقی هم برای آنان درنظر گرفته است که به نوعی جزو تکالیف سازمان تامین اجتماعی محسوب می شود برخی از این حقوق به شرح زیر است:

 

 
   
  • کارفرمایان حق دارند به قوانین و مقررات و دستورالعمل هایی که نحوه عمل سازمان تامین اجتماعی نسبت به کارفرمایان و نیز حقوق و تکالیف آنان را بیان می کند دسترسی داشته باشند. دراین زمینه سازمان تامین احتماعی بایدضمن ارائه اطلاعات مناسب ابهامات موجود درآنها را نیز برطرف نماید.
   
  • کارفرمایان حق دارند از نتیجه بازرسی های شعب تامین اجتماعی از کارگاه خود (و یا نتیجه حسابرسی های انجام شده از دفاتر قانونی) باخبر شوند و در صورتی که لازم بدانند توضیحاتی را اضافه کنند و یا به آن اعتراض نمایند.
   
  • کارفرمایان حق دارند به میزان بدهی برآوردی تعیین شده از سوی شعبه تامین احتماعی (حداکثر ظزف 30 روز) ازتاریخ ابلاغ اعتراض کنند وسازمان باید این گونه اعتراضها را در فرصت مقرر در کمیسیون بدوی تشخیص مطالبات رسیدگی نماید.
   
  • کارفرمایان حق دارند در صورتی که اصل حق بیمه مطرح شده در هیات بدوی تشخیص مطالبات بیش از1500000 ریال باشد، حداکثر ظرف 20 روزاز تاریخ ابلاغ رای هیات، به آن اعتراض نمایند وسازمان باید این گونه اعتراض ها را در هیات تجدید نظر تشخیص مطالبات رسیدگی نماید.
   
  • هیات های تشخیص مطالبات باحضور نماینده کارفرمایان تشکیل می شود. با توجه به وحدت کارفرما در هیات های تشخیص مطالبات هر کارفرما حق دارد در جلسه هیات که به منظور رسیدگی به اعتراض او تشکیل می شود حضور یابد و توضیحات لازم را ارائه کند و یا نماینده معرفی نماید.
   
  • هنگام ثبت معاملات مربوط به نقل وانتقال کارگاه ها . دفتراسناد رسمی باید درباره وضعیت بدهی کارگاهازسازمان تامین اجتماعی استعلام کنند. دراین موارد سازمان تامین اجتماعی موظف است حداکثر ظرف 15 روز ازتاریخ ورود برگ استعلام به دفتر سازمان، پاسخ آن را طبق مقررات بدهد و اگر پاسخ ندهد دفترخانه مجاز به ثبت معامله نخواهد بود.
   
  • کارفرمایان حق دارند درمواردی که حسب قوانین نیاز به ارائه مفاصاحساب ازتامین اجتماعی دارند صدور آن را از سازمان تقاضا کنند و سازمان مکلف است حداکثر پس از یک ماه از تاریخ ثبت تقاضای کارفرما (در صورتی که بدهی نداشته باشد)، مفاصاحساب را صادر و به تقاضاکننده ارائه نماید. (در این مورد، اگر کارفرما بدهی برآوردی داشته باشد، با حفظ حق اعتراض می تواند مبلغ بدهی را به حساب سپرده سازمان واریز کند و مفاصا حساب دریافت نماید).

 

به صفحه رسمی اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha