زمان انتشار: ۱۳۹۰ چهارشنبه ۶ مهر ساعت 16:15 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۲/۴/۴ ساعت 18:25    تعداد بازدید: 25025    کد مطلب: 1857

چگونگی ارتباط بین سازمان تأمین اجتماعی و کارفرمایان


ارتباط سازمان تامین اجتماعی با کارفرمایان فرایندی طولانی دارد وازمرحله تاسیس کارگاه (شرکت . موسسه. کارخانه …) باتشکیل پرونده در شعبه تامین اجتماعی آغاز می شود وبا ارسال لیست حقوق ودستمزد وپرداخت حق بیمه کارگران تحت پوشش به طور مستمر (معمولاً ماهانه ) درطول فعالیت کارگاه ادامه می یابد. بنابراین مهمترین ایستگاههای ارتباطی سازمان تامین اجتماعی با کارفرمایان به شرح زیر است:

 

 
   
  • تشکیل پرونده بیمه ای کارگاه درشعبه تامین اجتماعی ودریافت شماره کارگاه همزمان با آغاز فعالیت کارگاه
   
  • ارسال لیست حقوق یا دستمزد کارگران شاغل درکارگاه (بادرج کامل مشخصات وشماره بیمه شده برای هرکارگر ) به شعبه تامین اجتماعی
   
  • پرداخت حق بیمه در مهلت تعیین شده ( حداکثر تا پایان ماه بعد )
   
  • اعلام تغییرات جابجایی نیروی کار شاغل در کارگاه همزمان با ارسال لیست حقوق ودستمزد به شعبه تامین اجتماعی
   
  • اعلام حوادث، بیماریها ورویدادهایی که برای کارگران درارتباط با کار پیش می آید (ظرف سه روز اداری ) به شعبه تامین اجتماعی در طول دوره فعالیت کارگاه
   
  • دریافت مفاصا حساب از شعبه تامین اجتماعی به هنگام نقل وانتقال (عین یا منافع) کارگاه
   
  • و ....

 

به صفحه رسمی اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha