• ۱۳۹۸ دوشنبه ۱ مهر
  • اِلأِثنين ٢٣ محرم ١٤٤١
  • Monday, September 23, 2019
کلیدواژه: 67295
تاریخ انتشار:۱۳۹۷ سه شنبه ۲۴ مهر، ساعت 09:44
تاریخ بروزرسانی:۱۳۹۷/۸/۵

مسئول پذیرش تحت نظارت مستقیم مقام مافوق بر اساس نمودار سازمانی مصوب انجام وظیفه نموده و اهم وظایف آن بشرح ذیل است :
• پذیرش و دریافت  نسخ و صورتحسابهای ارسالی از مراکز طرف قرارداد
• کنترل صورتحساب مراکز طرف قرارداد دولتی و خصوصی از حیث صحت لیستهای ارسالی ، ممهوربودن به مهر و امضاء ، هزینه و سایر موارد بصورت عمده و کلی
• تعیین موارد کلی کسور ( اضافه درخواستی و کم درخواستی)  وثبت موارد کسور در نامه درخواست مراکز طرف قرارداد
•  تهیه رسید از موارد پذیرش شده و ارائه به موسسات طرف قرارداد 
• سایر وظایفی که در محدوده قوانین و مقررات از طرف مقام مافوق ارجاع می گردد .

شماره تلفن:33420513       خانم محتوی

 

آپارات سراسری - استان ها سروش سراسری - استانها
اظهار نظرات | 0
captcha