• ۱۳۹۸ دوشنبه ۲۵ شهريور
  • اِلأِثنين ١٦ محرم ١٤٤١
  • Monday, September 16, 2019
کلیدواژه: 67314
تاریخ انتشار:۱۳۹۷ سه شنبه ۲۴ مهر، ساعت 10:59
تاریخ بروزرسانی:۱۳۹۷/۸/۵

مسئول امور مالی تحت نظارت مقام مافوق و بر اساس نمودار سازمانی مصوب انجام وظیفه نموده و اهم وظایف آن بشرح ذیل است :

• نظارت برکلیه مراحل پرداختها و دریافتها و تشخیص صحت و سقم اسناد  طبق مقررات
• نظارت در استعلامها و کلیه مکاتبات درون و برون سازمانی بر اساس نیاز به دقت و زمان اقدام
• اجرای کلیه عملیات – اعتبارات و سیستم حقوق و دستمزد و کنترل لازم تا حد امکان با برنامه زمانبندی شده سازمان مرکزی
• تهیه و تنظیم ترازنامه مالی و صندوق کارگشایی و سایر اقدامات مربوط به امورمالی
• سایر وظایفی که در محدوده قوانین و مقررات از طرف مقام مافوق ارجاع می گردد .

حسابدار مالی تحت نظارت مقام مافوق و بر اساس نمودار سازمانی مصوب انجام وظیفه نموده و اهم وظایف آن بشرح ذیل است :
• صدور و تحویل چک به اشخاص حقیقی که دستور پرداخت به نام آنها صادر شده است 0
• کنترل پرداخت های نقدی و درخواست تمدید تنخواه گردان صندوق و سایر تنخواه گردانها 0
• کنترل موجودی دسته چکها و موجودی به منظور پرداختها 0
• کنترل کلیه مبالغ مکسوره و پرداختی در جهت پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان و نیز سایر مزایا مانند بهره وری ، پاداش حسن خدمت و ... 0
• تهیه و تنظیم مفاصا حساب برای کارکنان منتقل شده 0 
• محاسبه و پرداخت مابه التفاوت پرسنل ناشی از اجرای احکام صادره
• تنظیم و کنترل لیست های مالیاتی و حق بیمه کارکنان 0
• محاسبه فوق العاده ماموریت پرسنل  و کنترل ماموریتها از نظر امضاهای مجاز و صحت ماموریتها انجام گرفته و تاریخ
• با اعمال کنترل دقیق ، احتمال دوباره پرداختی به صفر رسانده شود
• اخذ نمودن لیستهای کامپیوتری واحدهای رسیدگی و تنظیم لیست نهائی به منظور کنترل دقیق و پیگیری لازم تا مرحله صدور چک و بایگانی موقت
• انجام هرگونه پرداخت و یا کسری متفرقه که به دستور ریاست محترم دفتر ابلاغ میگردد مثل جرائم و غیره 0
• هماهنگی با واحد فرابری داده ها به منظور ارتقائ کیفیت و سرعت ارائه خدمات

شماره تلفن: 33420514        آقای چتری   

آپارات سراسری - استان ها سروش سراسری - استانها
اظهار نظرات | 0
captcha