زمان انتشار: ۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۷ تير ساعت 08:23 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۸/۴/۲۷ ساعت 08:21    تعداد بازدید: 20    کد مطلب: 84808

درروز تامین اجتماعی صورت گرفت
بازدید اسمعیل نبوی مدیرکل تامین اجتماعی استان همدان وهیات همراه از شرکت شیر پگاه وشرکت شیشه همدان


به گزارش روابط عمومی اداره کل تامین اجتماعی استان همدان اسمعیل نبوی مدیرکل تامین اجتماعی استان همدان به همراه روسای شعب یک ودو همدان وکارشناسان اداره کل ازشرکت شیر پگاه وشرکت شیشه همدان بازدید کردند 

دراین بازدید که به مناسبت گرامیداشت هفته تامین اجتماعی صورت گرفت مدیر کل استان به منظور آشنائی با برخی از مشکلات واحدهای تولیدی وکارگران تحت  پوشش سازمان به همراه روسای شعب یک ودو همدان که این واحدهای تولیدی درمحدوده جغرافیائی این شعب هستند بازدید کرد درجلساتی که بامدیران عامل این واحدهای تولیدی برگزار شد مشکلات بیمه ای کارگران شاغل شرکت های مذکور  از جمله مسائل سخت وزیان آور ، نحوه بازنشستگی ، حق بیمه معوق و... مطرح وبا حضور کارشناسان اداره کل وروسای شعب بررسی شد


نبوی مدیرکل تامین اجتماعی استان همدان کارکنان سازمان را امانت داران کارفرمایان برشمرد وافزود هدف از این بازدیدها تحکیم روابط وتعامل سازنده با کارفرمایان واحدهای تولیدی به عنوان یکی از شرکای اجتماعی سازمان است وامروز دراین واحدهای تولیدی حضور یافتیم تا ازنزدیک با مشکلات واحدهای تولیدی آشنا شویم وبه منظور مساعدت با کارفرمایان ومدیران شرکت های تولیدی سازمان درحال حاضر درحال اجرای بخشودگی جرائم بیمه ای است ایشان اقدامات سازمان را برای تسهیل امور کارگران وکارفرمایان برشمرد وبه بخشودگی جرائم بیمه ای ، خدمات غیر حضوری اشاره کرد وافزود رویکرد استانی نیز براین است که حداکثر تعامل را با کارفرمایان وشرکای اجتماعی سازمان داشته باشیم.
 

به صفحه رسمی اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha