printlogo


کد خبر: 63897تاریخ: 1397/5/16 09:04
هفته جهانی تغذیه با شیر مادر (10 الی 16 مردادماه)
هفته جهانی تغذیه با شیر مادر (10 الی 16 مردادماه)
هفته جهانی تغذیه با شیر مادر (10 الی 16 مردادماه)
هفته جهانی تغذیه با شیر مادر (10 الی 16 مردادماه)

اقدامات انجام شده در راستای هفته جهانی تغذیه با شیر مادر (10 الی 16 مردادماه)

در بیمارستان تامین اجتماعی رازی چالوس 

 

  •  تهیه و نصب بنر بزرگداشت هفته جهانی تغذیه با شیر مادر و شعار ملی: تغذیه با شیر مادر، زیربنای زندگی سالم، در قسمت ورودی بیمارستان

  • تکثیر شعار ملی تغذیه با شیر مادر به صورت برگه های رنگی پرس شده

  •  نصب شعار ملی تغذیه با شیر مادر در بخش های زنان و زایمان، اطفال، زایشگاه،‌ درمانگاه، سرپایی اطفال، اورژانس، درمانگاه سرپایی زنان و زایمان و برگزاری کلاس آموزشی زایمان فیزیولوژیک و سالن آموزش و دفتر پرستاری

  • توصیه و تاکید مسئولین دفتر پرستاری و بخش اطفال و زایشگاه در خصوص ضرورت آگاهی پرسنل پرستاری و مامایی از شعار ملی سال 2018

  •  تاکید پرسنل مامایی آموزش دهنده در کلاس های آمادگی زایمان فیزیولوژیک، برای مادران باردار شرکت کننده در کلینیک در خصوص شعار ملی هفته جهانی تغذیه با شیر مادر

  • تهیه هدایایی جهت نوزادان و تحویل به مادران پس از زایمان با حضور تیم مدیریتی بیمارستان بر بالین مددجو


لینک مطلب: http://razihospital.tamin.ir/News/Item/63897/165/63897.html