printlogo


کد خبر: 76641تاریخ: 1397/12/26 14:31
موفقیت مهم مدیریت درمان در ارزیابی عملکرد نظام آموزشی دستگاههای اجرایی استان
موفقیت مهم مدیریت درمان در ارزیابی عملکرد نظام آموزشی دستگاههای اجرایی استان
بر اساس این ارزیابی مدیریت درمان استان کرمان بعنوان دستگاه برتر در میان دستگاههای اجرایی استان شناخته شد و موفق به اخذ لوح تقدیر از سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گردید

متن لوح تقدیر دریافت شده:


لینک مطلب: http://razihospital.tamin.ir/News/Item/76641/86/76641.html