• ۱۳۹۸ دوشنبه ۲۵ شهريور
  • اِلأِثنين ١٦ محرم ١٤٤١
  • Monday, September 16, 2019
کلیدواژه: 66368
تاریخ انتشار:۱۳۹۷ شنبه ۷ مهر، ساعت 13:15
تاریخ بروزرسانی:۱۳۹۷/۱۰/۱۴

کلیه مراکزاعم از پزشک ،دندانپزشک ، داروخانه ،پاراکلینیک ،بیمارستان ،درمانگاه برای عقد قرادادبایستی مراحل زیر را طی نمایند.

1-ابتدا مرکز محترم فرم درخواست قرارداد را تکمیل می کند و همرا ه با پروانه مطب و پروانه دائم پزشکی (پزشکان)   -پروانه تاسیس و پروانه مسئول فنی (پاراکلینیک،درمانگاه،بیمارستان،داروخانه)به مسئول  امور رسیدگی (آقای هادی )تحویل میدهد.

2-پس از درخواست اولیه مرکز یک بازدید اولیه توسط واحد بازرسی انجام میگیرد.

3-در صورت تایید واحد بازرسی پس از بازدید اولیه، مدارک به کمیته عقد و لغو قرارداد ارجاع داده میشود . این کمیته بیستم هر  ماه تشکیل میگردد.

4-در صورت موافقت این کمیته مبنی بر عقد قرارداد،با مرکز متقاضی تماس گرفته میشود.

5-مرکز مورد نظر همراه با بقیه مدارک لازم برای عقد قراداد و آموزش به دفتر اسناد پزشکی مراجعه نموده و فرم های قرارداد همکاری را تکمیل می نماید.

مدارک لازم برای عقد قراداد

مدارک مشترک مورد نیاز

درخواست رسمی مکتوب و تکمیل فرم مربوطه سازمان

فرم بازدید اولیه از مراکز

اصل شناسنامه و کارت ملی

کدپستی

شماره حساب جاری فراگیر یا قرض الحسنه ATM در یکی از شعب بانک رفاه

اجاره نامه یا سند مالکیت

کپی کارت نظام پزشکی / داروسازی

پزشکان

کپی پروانه مطب یا مجوز اشتغال در مطب

کپی مجوز معتبر انجام خدمات تشخیصی مجاز در مطب - در صورت تمایل سازمان برای عقد قرارداد در این زمینه

کپی دانشنامه تخصصی یا فوق تخصصی حسب مورد

نمونه خط با تجویز اقلام دارویی بر روی یک برگ سر نسخه با مهر و امضاء پزشک متقاضی

داروخانه

کپی پروانه  تأسیس داروخانه

کپی پروانه مسئولین فنی داروخانه

پاراکلینیک

کپی پروانه  تأسیس پاراکلینیک

کپی پروانه مسئولین فنی پاراکلینیک

درمانگاه و بیمارستان
کپی پروانه تأسیس و بهره برداری مرکز
کپی پروانه مسئولین فنی مرکز
کپی پروانه دائم و مطب ، کارت نظام پزشکی پزشکان و دندان پزشکان شاغل
نمونه دستخط پزشکان و دندان پزشکان شاغل
پروانه مسئولین فنی واحدهای فعال - داروخانه ، پاراکلینیکی و ...
فهرست اسامی پزشکان شاغل

توجه : هنگام تنظیم و عقد قرارداد ، ارائه اصل مدارک فوق جهت برابر اصل شدن آنها توسط دفتر اسناد پزشکی استان الزامی است .

فرم های مورد نیاز برای مراکز متقاضی عقد قراداد
فرم درخواست قرارداد پزشک /دندانپزشک

فرم درخواست قراردادداروخانه

فرم درخواست قراردادموسسات پاراکلینیک

فرم درخواست قرارداددرمانگاه

فرم درخواست قراردادبیمارستان

فلوچارت و مدت زمان انجام کار

آپارات سراسری - استان ها سروش سراسری - استانها
اظهار نظرات | 0
captcha