• ۱۳۹۸ دوشنبه ۲۵ شهريور
  • اِلأِثنين ١٦ محرم ١٤٤١
  • Monday, September 16, 2019
کلیدواژه: 66508
تاریخ انتشار:۱۳۹۷ سه شنبه ۱۰ مهر، ساعت 12:10
تاریخ بروزرسانی:۱۳۹۷/۹/۱۱

پذیرش اسناد مراکز طرف های قرارداد بر اساس برنامه زمان بندی زیر انجام میپذیرد:


داروخانه –پاراکلینیک –پزشکان تا 15 ماه
درمانگاههای خصوصی و شبکه های بهداشت از 15تا 20 ماه
درمانگاه های دولتی از 20الی 25 ماه
کلیه بیمارستان ها از 25 الی پایان ماه
شایان ذکر است کلیه داروخانه ها ،پاراکلینیک و پزشکان محترم  موظند ابتدا اسناد خودرا در به صورت اینترنتی پذیرش نموده و سپس در موعد مقرر اسناد کاغذی رابه واحد پذیرش دفتر اسناد پزشکی تحویل داده و رسید پذیرش را دریافت نمایند.
نسخ پاراکلینیک به صورت وب سرویس می باشد .اسناد بستری بیمارستان ها به صورت سی دی پذیرش میگردد.
کل مراکز طرف قرارداد استان 452 مرکز می باشد.که به تفکیک به صورت ذیل می باشد.
تعداد پزشکان عمومی 71
 تعداد پزشکان متخصص143
تعداد دندانپزشک 21
 تعداد داروخانه111
 تعداد آزمایشگاه 20
تعداد رادیولوژی- سونوگرافی 11
تعداد فیزیوتراپی 24
تعداد طب هسته ای 1
تعداد مرکزام .ار.ای 1
تعداد مرکز سی تی اسکن 1
تعداد شبکه بهداشت 8
تعداد درمانگاه خصوصی 21
تعداد بیمارستان دانشگاهی 10
تعداد بیمارستان دولتی 1
تعداد بیمارستان خصوصی 1
تعداد دی کلینیک دولتی 1
تعداد رادیوتراپی 2
تعداد دی کلینیک خصوصی 2

فرم های مورد نیاز برای طرف های قراداد


روکش درخواست پاراکلینیک

روکش درخواست پزشکان

روکش درخواست داروخانه

روکش درخواست درمانگاهی

لیست نسخ درمانگاه و پزشکان

لیست خدمات جانبی درمانگاه و پزشکان

برگ درخواست بیمارستان(تحت نظر عادی)

برگ درخواست بیمارستان(تحت نظر خاص)

برگ درخواست بیمارستان(روکش سرپایی)

برگ درخواست بیمارستان(جزئیات بستری)

برگ درخواست بیمارستان(روکش بستری)

فرم معرفی پزشکان

فلوچارت و مدت زمان انجام کار

آپارات سراسری - استان ها سروش سراسری - استانها
Related news
اظهار نظرات | 0
captcha