• ۱۳۹۸ دوشنبه ۲۵ شهريور
  • اِلأِثنين ١٦ محرم ١٤٤١
  • Monday, September 16, 2019
کلیدواژه: 67297
تاریخ انتشار:۱۳۹۷ سه شنبه ۲۴ مهر، ساعت 09:54
تاریخ بروزرسانی:۱۳۹۷/۸/۵

ناظر بیمارستانی تحت نظارت مستقیم مقام مافوق بر اساس نمودار سازمانی مصوب انجام وظیفه
نموده و اهم وظایف آن بشرح ذیل است :

حضور مستمر درواحدهای بیمارستانی حوزه عملیات از حیث : 
شناسایی بیمارازطریق انطباق هویتی بیمه شده با دفترچه درمان . 
نظارت بر کلیه مراحل درمان از زمان پذیرش تا زمان ترخیص بیمه شده . 
بررسی پرونده بیمه شده و کنترل خدمات پاراکلینیکی و دارویی انجام شده جهت بیمار . 
کنترل استحقاق درمان بیماران بستری . 
ارائه گزارش موارد مربوط به تخلفات ، نارسائی و مشکلات خارج از مفاد قرارداد به مقام 
مافوق جهت اتخاذ تصمیم مقتضی .
ارتباط مستمر و مؤثر با واحد پذیرش مرکز درمانی به منظور کسب اطلاع از تعداد بیمه 
شدگان (بستری شده ) پذیرش شده و ترخیص شده .
مصاحبه با بیمه شده بیمار ، و مطالعه پرونده پزشکی بیمار در طول ایام بستری و بررسی 
پرونده جهت تطبیق بیماری و عمل جراحی انجام شده .
کنترل کدهای بیماری مندرج در پرونده بیمار توسط پزشک و جراح به منظور تطبیق با خدمات 
ارائه شده .
انجام سایر وظایفی که درحدود مقررات از سوی مقام مافوق ارجاع می گردد .

شماره تلفن:33422641     آقای حسین عبدی

آپارات سراسری - استان ها سروش سراسری - استانها
اظهار نظرات | 0
captcha