• ۱۳۹۸ دوشنبه ۱ مهر
  • اِلأِثنين ٢٣ محرم ١٤٤١
  • Monday, September 23, 2019
کلیدواژه: 67304
تاریخ انتشار:۱۳۹۷ سه شنبه ۲۴ مهر، ساعت 10:13
تاریخ بروزرسانی:۱۳۹۷/۸/۵

کارشناس/کمک کارشناس( پاراکلینیک )تحت نظارت مستقیم مقام مافوق بر اساس نمودار سازمانی مصوب انجام وظیفه نموده و اهم وظایف آن بشرح ذیل است
• بررسی نسخ پاراکلینیک (خصوصی / بیمارستانی / درمانگاهی) از حیث مهر پزشک و نظام پزشکی و امضاء ، اضافه قیمت ، نسخ مخصوص بیمار یا پزشک ، نسخ مخدوش و پاره ، فاقد تاریخ ، تاریخ گذشته ، نسخ مربوط به سازمانهای دیگر ، اضافه ثبت ، اشتباه در محاسبه ، نسخ فاقد قیمت ، چکاب ، و شمارش ، متفرقه ، اشتباه در جمع ستون ، جمع کل ، کسر نسخ و ...
• تعیین موارد کسور و ثبت موارد در برگه درخواست
• صحت سنجی نسخ تحت وب بر اساس دستورالعمل سازمان
• تهیه صورتحساب و ارسال به واحد ممیزی
• گزارش موارد غیرمعمول در درخواست موسسات طرف قرارداد به مسئول واحد
• همکاری با واحد بازرسی
• تایید نسخ تحت وب در موارد نیاز به تایید از دفتر
• توجه به ارائه خدمات تمام وقت پاراکلینیک بر اساس دستورالعمل
• انجام سایر وظایفی که درحدود قوانین از سوی مقام مافوق ارجاع می گردد .

شماره تلفن:33422641         آقای فریور

 

آپارات سراسری - استان ها سروش سراسری - استانها
اظهار نظرات | 0
captcha