• ۱۳۹۸ دوشنبه ۱ مهر
  • اِلأِثنين ٢٣ محرم ١٤٤١
  • Monday, September 23, 2019
کلیدواژه: 67308
تاریخ انتشار:۱۳۹۷ سه شنبه ۲۴ مهر، ساعت 10:28
تاریخ بروزرسانی:۱۳۹۷/۸/۵

پزشک مشاور تحت نظارت مقام مافوق و بر اساس نمودار سازمانی مصوب انجام وظیفه نموده و اهم وظایف آن بشرح ذیل است :

• انجام کلیه وظایف محوله به رئیس دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی  در چهار چوب مقررات و دستورالعملهای مربوطه درغیاب وی
• همکاری و معاضدت با رئیس دفتررسیدگی به اسناد پزشکی درحسن اجرای مقررات ، آئین نامه ها ، دستورالعملها و بخشنامه های صادره ابلاغی در حوزه عمل
• همکاری و معاضدت با رئیس دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی در ایجاد هماهنگی بین کلیه قسمتهای تابعه
• همکاری و معاضدت با رئیس دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی در مراقبت بر انجام برنامه های منظم بازرسی در چهارچوب قوانین و مقررات ابلاغی
• تائید و رؤیت بیماران مراجعه کننده به خسارت متفرقه
• کمک علمی به کلیه واحدهای دفتر اسناد پزشکی
• بررسی اندیکاسیونهای بستری و متوسط اقامت بیمار، تطابق نوع بستری با داروی مصرفی ، آزمایشگاه ،آنژیوگرافی و ...
• بررسی نسخ واحد پزشکان، داروئی، پاراکلینیک، بیمارستانی و ارائه آنها به شورای علمی تخصصی در صورت نیاز
• انجام سایر وظایفی که درحدود مقررات از جانب رئیس دفتر ارجاع می گردد .

شماره تلفن:33420515        خانم دکتر وثوقی

 

آپارات سراسری - استان ها سروش سراسری - استانها
اظهار نظرات | 0
captcha