• ۱۳۹۸ دوشنبه ۱ مهر
  • اِلأِثنين ٢٣ محرم ١٤٤١
  • Monday, September 23, 2019
کلیدواژه: 67318
تاریخ انتشار:۱۳۹۷ سه شنبه ۲۴ مهر، ساعت 11:22
تاریخ بروزرسانی:۱۳۹۷/۸/۵

مسئول امور اداری و خدمات تحت نظارت مقام مافوق و بر اساس نمودار سازمانی مصوب انجام وظیفه نموده و اهم وظایف آن بشرح ذیل است :
• نظارت در امور  ترفیع ، تغییر پست سازمانی ، انتقال ، انفصال،آماده به خدمت، بازنشستگی ، خروج از خدمت و ...
• نظارت بر صدور احکام پرسنلی کارکنان با رعایت طرح طبقه بندی مشاغل و آئین نامه های اداری و استخدامی
• بررسی و مطالعه قوانین ، مقررات و آئین نامه های استخدامی جهت پاسخگویی
• اهتمام در جهت کسب اطلاعات بهنگام و به روز در حوزه نیروی انسانی به منظور کاربرد مؤثر در امور جذب ، جایگزینی ، انتصاب ، نقل و انتقال ، خروج از خدمت و همچنین پاسخگویی به همکاران
• رسیدگی به گزارش های دریافتی ، بررسی وتحلیل گزارش ها
• هدایت و سرپرستی امور مربوط به ثبت و ... وفق ضوابط و مقررات
• بررسی مسائل و مشکلات به منظور پاسخگویی به کارکنان در زمینه احکام  و سایر موارد پرسنلی
• نظارت ، راهنمایی و هدایت کارکنان تحت سرپرستی
• پیگیری و برنامه ریزی در جهت انجام به موقع ارزشیابی سالیانه پرسنل
• نظارت بر امور تدارکات و کارپردازی – نظارت بر کار و کنترل پرسنل نقلیه ، کنترل ادواری وسایط نقلیه
• ارائه گزارشات در مقاطع مختلف متضمن وضعیت نیروی انسانی اعم از استخدام ، ترخیص ، افت نیروبه  ستاد
• توجیه و راهنمایی کارکنان زیرمجموعه به منظور اجرای صحیح بخشنامه ها و دستورالعمل ها
• راهنمایی و پاسخگویی به سؤالات و درخواست های ارباب رجوع در چارچوب قوانین و مقررات و رسیدگی به شکایات واصله و ارائه پاسخ های لازم
• نظارت بر نحوه انجام وظایف کارکنان زیرمجموعه و ارزشیابی مستمر عملکرد آنها از لحاظ کیفی و کمی و اظهار نظر در خصوص ارزیابی شایستگی و سنجش کارایی و اثربخشی افراد تحت سرپرستی
• شرکت فعال و مؤثر در جلسات و کمیته های تخصصی مرتبط با حوزه مربوطه
• کنترل و پیگیری در خصوص ارائه به موقع آمار و گزارش های لازم به مراجع ذیصلاح و نظارت بر صحت اطلاعات مندرج در فرم ها
• همکاری و تشریک مساعی با سایر قسمت های واحدهای اجرایی در چارچوب قوانین و وظایف محوله
انجام سایر وظایفی که درحدود قوانین از سوی مقام مافوق ارجاع می گردد

کارشناس اداری تحت نظارت مسئول امور اداری و بر اساس نمودار سازمانی مصوب انجام وظیفه نموده و اهم وظایف آن بشرح ذیل است :
• بررسی و اقدام نامه های ارجاع داده شده از سوی مقام مافوق
• تهیه پیش نویس و صدور نامه ها و احکام پرسنلی کارکنان .
• اعلام ذخیره مرخصی کارکنان  .
• نظارت بر انجام صحیح بایگانی پرونده های پرسنلی و برگه شماری آن  .
• ارائه به موقع گواهی کارکرد پرسنل
• اعلام موارد غیر مجاز  در میزان اضافه کاری ، دیرکرد و غیره از سوی واحدها به مسئول مربوطه .
• نظارت بر ورود و خروج کلیه پرسنل
• انجام سایر وظایفی که در حدود قوانین از سوی مقام مافوق ارجاع میگردد .

شماره تلفن:33424712      آقای نوروزی

آپارات سراسری - استان ها سروش سراسری - استانها
اظهار نظرات | 0
captcha