• ۱۳۹۸ دوشنبه ۱ مهر
  • اِلأِثنين ٢٣ محرم ١٤٤١
  • Monday, September 23, 2019
کلیدواژه: 67352
تاریخ انتشار:۱۳۹۷ چهارشنبه ۲۵ مهر، ساعت 08:45
تاریخ بروزرسانی:۱۳۹۷/۸/۵

مسؤل امور رسیدگی به صورتحسابها تحت نظارت مستقیم مقام مافوق بر اساس نمودار سازمانی مصوب انجام وظیفه نموده و اهم وظایف آن بشرح ذیل است :
• برنامه ریزی جهت خرید خدمات درمانی و پیشنهاد افزایش یا کاهش طرفهای قرارداد با توجه به نیاز بیمه شدگان و سهولت دسترسی
• مسؤلیت حسن اجرای قوانین و مقررات و دستورالعملها و تعرفه های مصوب در حدود وظایف مربوطه
• هدایت امور مربوط به رسیدگی صورتحسابها از حیث مطابقت با قوانین و مقررات و رعایت تعرفه های مصوب
• ارائه آمار عملکرد ماهیانه و گزارشات لازم واحد تحت نظارت به مقام مافوق
• مسؤلیت حسن اجرای سیستم رویه ها و روشهای محاسباتی به منظور انسجام بخشیدن به امور پذیرش ، مقومی و هماهنگی و حسابداری واحدهای ذیمدخل
• تشکیل جلسات هماهنگی با مسؤلین و کارشناسان بمنظور حل مسائل و مشکلات و رفع ابهامات
• کنترل کیفی و کمی کلیه صورتحسابهای رسیدگی شده در چارچوب تعرفه های مصوب و دستورالعملهای سازمان
• ارتباط مستمر با پزشکان و مؤسسات درمانی جهت رفع مشکلات واحد و اطلاع دقیق از تغییرات
• ارتباط مؤثر با واحد بازرسی و اعلام موارد مشکوک و تخلف بمنظور انجام بازرسی و اخذ تصمیمات بعدی
• تهیه گزارش عملکرد سالانه و تطبیق آن با برنامه و بودجه مصوب و ارائه آن به مقام مافوق
• هماهنگی با واحد آموزشی بمنظور بالا بردن سطح معلومات و کارایی کارکنان
• اتخاذ تصمیم در مورد مرخصی و پیشنهاد ترفیع ، انتصابات و انتقالی کارکنان و سایر در امور اداری و پرسنلی در محدوده اختیارات و مقررات مربوطه
• نظارت بر نحوه انجام وظایف واحدهای تابعه و ارزشیابی مستمر عملکرد آن از لحاظ کمی و کیفی
• شرکت در سمینار و جلسات  بمنظور بالا بردن توان بینش و دانش در زمینه های مربوطه
• انجام سایر وظائفی که در حدود قوانین و مقررات از سوی مقام مافوق ارجاع می گردد .

شماره تلفن:33422642        آقای هادی

آپارات سراسری - استان ها سروش سراسری - استانها
اظهار نظرات | 0
captcha