• ۱۳۹۸ يکشنبه ۳۱ شهريور
  • اِلأَحَّد ٢٢ محرم ١٤٤١
  • Sunday, September 22, 2019
کلیدواژه: 67840
تاریخ انتشار:۱۳۹۷ پنج شنبه ۳ آبان، ساعت 11:21
تاریخ بروزرسانی:۱۳۹۷/۸/۳

ارزشها:
دفتر اسناد پزشکی زنجان با تبعیت از ارزشهای کلی سازمان تامین اجتماعی بر موارد زیر تاکید دارد:
١- پاکدستی: پاکدستی در انجام وظایف، مدیریت و گسترش اعتماد و سرمایه اجتماعی در رابطه دو سویه با جامعه مخاطب.
٢- کرامت انسانی: تکریم همکار، مشتریان ، طرفهای قرارداد و جامعه به عنوان پایه ای ترین دستاورد سازمان که در رفتار مدیران، کارکنان و کیفیت ارائه خدمات تجلی می یابد.
٣- قانون مداری: رعایت قوانین و اصول در تدبیر امور و ارائه خدمات.
٤- همبستگی سازمانی: ارتقای هویت سازمانی و تعهد به سازمان بزرگ تامین اجتماعی و حفظ یکپارچگی کالبدی و عملکردی سازمان.
٥- اخلاق حرفه ای: بسط و گسترش اخلاق در وجوه مختلف کارکردی و عملکردی و اصالت کار.
٦- آینده نگری، بهبود مستمر و روز آمد: نگاه به آینده و بهبود مستمر در همه زمینه ها از جمله فرایندها و نحوه ارائه خدمات.

آپارات سراسری - استان ها سروش سراسری - استانها
اظهار نظرات | 0
captcha